dlouhy[zavináč]bussinesloan [tečka] cz
Úvěr 30.000 - 250.000 Kč - živnostník

Úvěr je určený všem živnostníkům (OSVČ) ve věku 18 - 69 let, kteří mají aktivní živnostenský list alespoň 24 měsíců a mají k dispozici dvě poslední daňová přiznání a vedou daňovou evidenci (jednoduché účetnictví).
V posledním daňovém přiznání musí být hrubý obrat alespoň ve výši 270.000 Kč a v předposledním alespoň 1 Kč. Nezajímá nás Váš zisk ani výdaje, ale pouze obrat. Svoji bonitu můžete zvýšit doložením dalšího příjmu (zaměstnání, důchod, renta, rodičovský příspěvek, výživné a podobně).
Nedokládáte nijak účel, pro který si úvěr berete. Úroky lze uplatnit v účetnictví jako daňový náklad.
Splatnost úvěru 12 60 měsíců. Úvěr lze předčasně splatit s významnou úsporou na úrocích.
Po řádném doplacení celého úvěru dle splátkového kalendáře Vám bude na Váš účet zaslána odměna ve výši až 34.000 Kč, dle poskytnuté výše úvěru. Přesnou částku lze vypočítat až po předschválení úvěru a na požádání Vám bude sdělena. Nejedná se o spotřebitelský úvěr!

Potřebné doklady k vyřízení úvěru po odbržení nabídky:
- oboustranná kopie občanského průkazu. Cizinci dokládají povolení k trvalému pobytu v ČR.
- doložení čísla účtu pro vyplacení úvěru (nelze vyplatit v hotovosti)
- předposlední daňové přiznání
- poslední daňové přiznání
- případné doložení dalšího příjmu

Podmínkou pro poskytnutí úvěru je trvalé bydliště v ČR a žádný záznam v insolvenčním rejstříku nebo aktuální exekuce.

Níže umístěnou žádost vyplňuje fyzická osoba (OSVČ – živnostník).

 
Adresa dle OP  
 
Kontaktní adresa
 
Řádek 101 z předposledního daňového přiznání:
Řádek 101 z posledního daňového přiznání:
Řádek 113 z posledního daňového přiznání (vč. znaménka + nebo -):