dlouhy[zavináč]bussinesloan [tečka] cz
Úvěr 30.000 - 250.000 Kč - společnost

Úvěr je určený všem právnickým osobám (s.r.o., a.s., v.o.s. a podobně) a podnikatelům ve věku 18 - 69 let, kteří mají aktivní živnostenský list alespoň 24 měsíců a mají k dispozici dvě poslední daňová přiznání a vedou účetnictví (podvojné účetnictví). V posledním daňovém přiznání musí být hrubý obrat alespoň ve výši 270.000 Kč a v předposledním alespoň 1 Kč. Nezajímá nás Váš zisk ani výdaje, ale pouze obrat. Svoji bonitu můžete zvýšit doložením dalšího příjmu (zaměstnání, důchod, renta, rodičovský příspěvek, výživné a podobně).
Nedokládáte nijak účel, pro který si úvěr berete. Úroky lze uplatnit v účetnictví jako daňový náklad.
Splatnost úvěru 12 60 měsíců. Úvěr lze předčasně splatit s významnou úsporou na úrocích.
Po řádném doplacení celého úvěru dle splátkového kalendáře Vám bude na Váš účet zaslána odměna ve výši až 34.000 Kč, dle poskytnuté výše úvěru. Přesnou částku lze vypočítat až po předschválení úvěru a na požádání Vám bude sdělena. Nejedná se o spotřebitelský úvěr!

Potřebné doklady k vyřízení úvěru po odbržení nabídky:
- oboustranná kopie občanského průkazu. Cizinci dokládají povolení k trvalému pobytu v ČR.
- doložení čísla účtu pro vyplacení úvěru (nelze vyplatit v hotovosti)
- předposlední daňové přiznání
- poslední daňové přiznání
- rozvaha přikládaná k poslednímu daňovému přiznání
- výkaz zisků a ztráty přikládaný k poslednímu daňovému přiznání
- případné doložení dalšího příjmu

Podmínkou pro poskytnutí úvěru je trvalé bydliště v ČR a žádný záznam v insolvenčním rejstříku nebo aktuální exekuce.

Níže umístěnou žádost vyplňuje právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s. a podobně) nebo fyzická osoba (OSVČ – živnostník) mající aktivní oprávnění k podnikání. Za právnickou osobu vyplňuje své osobní údaje jednající fyzická osoba. Úvěru se musí zúčastnit i společník právnické osoby, je-li jich více, tak první dva. Pokud jsou odlišní od jednající osoby, uveďte do poznámky pro prvnotní ověření jejich rodná čísla.

 
Adresa dle OP  
 
Kontaktní adresa